☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu

Czwartek 26.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Reguły kolejności załatwiania spraw

Sprawy rozpatrywane są według kolejności ich wpływu, z wyjątkiem spraw, dla których przepisy prawa przewidują krótsze terminy ich załatwienia. Poza kolejnością wpływu załatwiane są np.: odwołania: od decyzji o odmowie udostepnienia informacji publicznej oraz decyzji o umorzeniu postepowania o udostępnienie informacji, które zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami) powinny być rozpoznane w terminie 14 dni, - od decyzji w przedmiocie przeprowadzenia imprezy masowej, których termin załatwienia w myśl art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1298 z późniejszymi zmianami) wynosi 14 dni od dnia jego wniesienia. - od decyzji w sprawie czasowego odebrania, właścicielowi lub opiekunowi, zwierzęcia wynosi 7 dni od dnia jego wniesienia. Poza kolejnością wpływu załatwiane sa również: - sprawy wnoszone przez posłów i senatorów we własnym imieniu a także w imieniu wyborców, - zażalenia i ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie, - przekazanie sprawy, w której Kolegium jest niewłaściwe, do organu właściwego.

Wytworzył:
Alicja Czajka
Udostępnił:
Ronda Renata
(2004-02-03 15:50:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Kępka Katarzyna
(2009-05-06 14:14:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 116937