☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu

Czwartek 26.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestry

Podstawowym rejestrem ewidencyjnym prowadzonym przez  SKO w Elblągu jest repertorium spraw. Repertorium prowadzi się oddzielnie na każdy rok kalendarzowy. Rejestruje się w nim wszystkie sprawy administracyjne, które w danym roku kalendarzowym wpłynęły do Kolegium. Zapisy repertorium poza bieżącym numerem  sprawy i jej oznaczeniem co do rodzaju zawierają:  nazwiska (nazwy) stron i uczestników postępowania oraz ich adresy; datę odwołania, zażalenia, wniosku; krótką treść sprawy administracyjnej; datę i treść postanowień wydawanych w trakcie postępowania odwoławczego, datę i sposób załatwienia sprawy. Ponadto w repertorium umieszcza się adnotację o dacie wyznaczonego posiedzenia Kolegium w danej sprawie; dacie złożonej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz odnotowuje datę i sentencję wyroku sądu oraz datę złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego i sentencję wyroku sądu. Do każdego repertorium prowadzi się skorowidz alfabetyczny. Poza repertorium Kolegium elbląskie prowadzi dziennik korespondencji ogólnej; rejestr spraw, w których strony zaskarżyły orzeczenie Kolegium do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, rejestr kontroli zewnętrznych.

Od stycznia 2008 r. w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Elblągu zainstalowano program komputerowy służący do rejestracji spraw wpływających do Kolegium. W programie tym zapisywane są wszystkie dane, które dotychczas zawarte były w repertorium spraw.  Nie jest już natomiast prowadzony alfabetyczny skorowidz stron postępowania.

Wytworzył:
Alicja Czajka
Udostępnił:
Czajka Alicja
(2003-07-03 10:26:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Czerniak Tomasz
(2009-01-28 13:18:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 116937