☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu

Czwartek 26.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Biuro - zadania

Do zadań biura należy w szczególności:

1.Przyjmowanie i załatwianie interesantów.
2.Przyjmowanie spraw wpływających do Kolegium.
3.Rejestracja spraw, w tym prowadzenie repertorium i innych rejestrów  (skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego,  spraw odroczonych, zawieszonych, spraw „w toku”, dziennika ewidencji korespondencji ogólnej  oraz  skorowidza alfabetycznego).
4.Prowadzenie ewidencji posiedzeń składów orzekających Kolegium i rozpraw administracyjnych wyznaczonych przez Kolegium.
5.Przygotowywanie wokand.
6.Protokołowanie posiedzeń Kolegium i rozpraw administracyjnych.
7.Obsługa kancelaryjna Zgromadzenia Ogólnego Kolegium (protokołowanie zgromadzeń, ewidencjonowanie uchwał).
8.Obsługa sekretariatu Prezesa i Wiceprezesa Kolegium.
9.Zakup sprzętu i materiałów biurowych dla potrzeb Kolegium.
10.Prowadzenie księgowości budżetowej Kolegium wraz z obsługą kasową.
11.Ekspedycja poczty wychodzącej z Kolegium.
12.Prowadzenie zbiorów orzecznictwa i biblioteki Kolegium.
13.Prowadzenie archiwum zakładowego.
14.Prowadzenie spraw pracowniczych, w tym akt osobowych.
15.Wykonywanie innych czynności zleconych w trybie służbowym.
 
Wytworzył:
Alicja Czajka
Udostępnił:
Czajka Alicja
(2003-07-03 10:22:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Czerniak Tomasz
(2009-01-28 13:18:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 116937