☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu

Czwartek 26.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ogłoszenia

OGŁOSZENIE

 
W DNIU 7 STYCZNIA 2022 R. (PIĄTEK) SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU NIE BĘDZIE URZĘDOWAŁO
 
Podstawa:
Zarządzenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu z dnia 03 stycznia 2022 r. nr 1/2022 - wydane na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 570) oraz § 14 ust. 2 Regulaminu Pracy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)

 

OGŁOSZENIE

 
W DNIU 24 GRUDNIA 2021 R. (PIĄTEK - WIGILIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA) SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU NIE BĘDZIE URZĘDOWAŁO.
 
W zamian za dzień wolny 24 grudnia 2021 r. (piątek - Wigilia Świąt Bożego Narodzenia) Kolegium urzędować będzie w dniu 11 grudnia 2021 r. (sobota) w godzinach od 07:30 do 15:30 – zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu z dnia 01 grudnia 2021 r. - wydanym na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 570) w związku z § 14 ust. 2 Regulaminu Pracy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu)

 
OGŁOSZENIE
 
W DNIU 12 LISTOPADA 2021 R. (PIĄTEK) SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU NIE BĘDZIE URZĘDOWAŁO
 
Podstawa:
Zarządzenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu z dnia 18 października 2021 r. nr 8/2021 - wydane na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 570) oraz § 14 ust. 2 Regulaminu Pracy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)
 

OGŁOSZENIE

W DNIU 04 CZERWCA 2021 R. (PIĄTEK) SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU NIE BĘDZIE URZĘDOWAŁO

Podstawa:
Zarządzenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu z dnia 19 kwietnia 2021 r. nr 5/2021 - wydane na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 570) oraz § 14 ust. 2 Regulaminu Pracy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodekspracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)

 

OGŁOSZENIE

W DNIU 24 GRUDNIA 2020 R. (WIGILIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIE) SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU NIE BĘDZIE URZĘDOWAŁO.

Podstawa: Zarządzenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu z dnia 29 lipca 2020 r. nr 11/2020 – wydane na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 570) oraz § 14 ust. 2 Regulaminu Pracy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U . z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.)

 

OGŁOSZENIE

W DNIU 14 SIERPNIA 2020 R. (PIĄTEK) SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODOŁAWCZE W ELBLĄGU NIE BĘDZIE URZĘDOWAŁO - Zarządzenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu z dnia 29 lipca 2020 r. nr 11/2020 – wydane na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 570) oraz § 14 ust. 2 Regulaminu Pracy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U . z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.)

 

OGŁOSZENIE

W dniu 10 kwietnia 2020 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze będzie urzędowało do godziny 12

OGŁOSZENIE

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Elblągu z dnia 08 listopada 2019 r. w dniu 24 grudnia 2019 r. (wtorek - wigilia Świąt Bożego Narodzenia) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu nie będzie urzędowało. W zamian za dzień wolny 24 grudnia 2019 r., Kolegium urzędować będzie w dniu 07 grudnia 2019 r. (sobota) w godzinach 7:30 do 15:30.

OGŁOSZENIE

 

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu z dnia 15 października 2018r. nr 14/2018 w dniu 24 grudnia 2018r. (poniedziałek) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu nie będzie urzędowało. W zamian za dzień wolny 24 grudnia 2018r., Kolegium urzędować będzie w dniu 8 grudnia 2018r. (sobota) w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

OGŁOSZENIE

 

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu z dnia 15 października 2018r. nr 14/2018 w dniu 2 listopada 2018r. (piątek) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu nie będzie urzędowało. W zamian za dzień wolny 2 listopada 2018r., Kolegium urzędować będzie w dniu 17 listopada 2018r. (sobota) w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

ZAWIADOMIENIE

Z dniem 15 czerwca 2018 roku Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej powołał Panią Katarzynę Kępka na stanowisko Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 5/2017 z dnia 07.06.2017 r.  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu w dniu 16.06.2017 r. nie będzie urzędowało.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 3/2017 z dnia 12.04.2017 r.  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu w dniu 02.05.2017 r. nie będzie urzędowało.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 5/2016 z dnia 13.05.2016 r.  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu w dniu 27.05.2016 r. nie będzie urzędowało.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 12/2015 z dnia 07.12.2015 r.  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu w dniu 24.12.2015 r. nie będzie urzędowało.

OGŁOSZENIE

W dniu 24 grudnia 2014 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze będzie urzędowało do godziny 12. W zamian w dniach 29,30,31 grudnia 2014 r. urzędować będzie od godziny 7

OGŁOSZENIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 8/2014 z dnia 27.10.2014 r.  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu w dniu 10.11.2014 r. nie będzie urzędowało.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z zarządzeniem nr 4/2014 z dnia 14.04.2014 r. w dniu 02.05.2014 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu nie będzie urzędowało.

OGŁOSZENIE

W dniu 24 grudnia 2013 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu będzie urzędowało do godziny 12.

OGŁOSZENIE

W dniu 24 grudnia 2012 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu będzie urzędowało do godziny 12.

PISMO

Pismo w toku postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Budowa elektrowni wiatrowej "Zwiniarz (3)" wraz infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 3 w obrębie ewidencyjnym Zwiniarz, w gminie Grodziczno. - pobierz

OGŁOSZENIE

W dniu 24 grudnia 2010 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu będzie urzędowało do godziny 13.

ZAWIADOMIENIE

Z dniem 21 grudnia 2009 roku Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej powołał Panią Urszulę Maziarz na stanowisko Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu.

OGŁOSZENIE

W dniu 24 grudnia 2009 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu nie będzie urzędowało (Zarządzenie Wiceprezesa SKO).

ZAWIADOMIENIE

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 01.10.2009 roku zginął tragicznie, Pan Zbigniew Mik, Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu.

Wiceprezes SKO i Współpracownicy.

OGŁOSZENIE

W dniu 14 sierpnia 2009 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu nie będzie urzędowało (Zarządzenie Prezesa SKO).

OGŁOSZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu w dniach 2 maja 2008 r. i 23 maja 2008 r. nie będzie urzędowało.

OGŁOSZENIE

W dniu 10 listopada 2008 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu nie będzie urzędowało (Zarządzenie Prezesa SKO)

OGŁOSZENIE 
 

W dniu 12 czerwca 2009 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu nie będzie urzędowało. Natomiast będzie urzędowało 6 czerwca 2009 r.

 

 

OGŁOSZENIE

Wytworzył:
Czerniak Tomasz
Udostępnił:
Czajka Alicja
(2003-07-03 12:47:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Czerniak Tomasz
(2022-01-03 11:55:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 116937