☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu

Czwartek 26.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

akty prawne

AKTY  POWSZECHNIE  OBOWIĄZUJĄCE

  • Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 79, poz. 856 ze zmianami);
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2003 r.  w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 176, poz. 1713);
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na członków samorządowego kolegium odwoławczego (Dz. U. z 1999 r. Nr 47, poz. 462);
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 828);
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec członków samorządowego kolegium odwoławczego oraz wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 125);
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium (Dz. U. z 2002 r. Nr 109, poz. 960 ze zmianami).

AKTY WEWNĘTRZNE

  • Regulamin Organizacyjny Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu. (pobierz)
Wytworzył:
Alicja Czajka
Udostępnił:
Czajka Alicja
(2003-07-03 12:35:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Czerniak Tomasz
(2021-06-14 09:11:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 116937