☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu

Czwartek 26.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

status

 

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, nr 249, poz. 2104) jednostki sektora finansów publicznych mogą być tworzone jedynie w formach przewidzianych ustawami. Jedną z takich ustaw jest ustawa z dnia 12 października 1994 roku o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku, nr 79, poz. 856 ze zmianami), która w artykule 3 stanowi, że Kolegia są państwowymi jednostkami budżetowymi. Jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wytworzył:
Alicja Czajka
Udostępnił:
Czajka Alicja
(2003-07-01 17:31:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Czerniak Tomasz
(2010-04-07 11:56:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 116937