☰ Menu
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu

Czwartek 26.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

prezes - kompetencje

Prezes kolegium kieruje pracami kolegium, a w szczególności:

  1. Reprezentuje kolegium na zewnątrz.
  2. Przedkłada, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne kolegium, Prezesowi Rady Ministrów i sejmikowi województwa roczną informację o działalności kolegium w terminie do końca I kwartału roku następującego po roku objętym informacją.
  3. Opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego kolegium.
  4. Zgłasza wniosek o ustalenie liczby członków kolegium.
  5. Ogłasza konkurs na członków kolegium.
  6. Przewodniczy pracom komisji konkursowej.
  7. Przedstawia kandydatów na członków kolegium wyłonionych w drodze konkursu.
  8. Występuje z wnioskami o powołanie i o odwołanie wiceprezesa kolegium oraz członka kolegium.
  9. Czuwa nad jednolitością orzecznictwa oraz sprawnością pracy kolegium.
  10. Wyznacza przewodniczących składów orzekających.

Prezes kolegium wykonuje również czynności przewidziane przepisami prawa dla organów administracji publicznej, niezastrzeżone dla składu orzekającego.

Wytworzył:
Alicja Czajka
Udostępnił:
Czajka Alicja
(2003-07-01 18:38:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Czerniak Tomasz
(2009-01-28 13:17:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 116937